Ranginkaman (رنگین کمان)

نیازمندی های ایرانیان
جوینده یابنده است ( زبان جوینده: فارسی و آلمانی)
رنگین کمان
رنگین کمان
نیازمندی های ایرانیان
نیازمندی های ایرانیان

00:00:00

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

جوینده یابنده است ( زبان جوینده: فارسی و آلمانی)
Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

رنگین کمان
تاریخ شمسی

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Direkt zum Seiteninhalt
آغاز سخن در سایت جدید رنگین کمان
با درود. پس از پشت سر گذاشتن کرونا و عواقب آن برای ما و البته قبل از هر چیز  برای همه مردمان جهان به این فکر افتادیم که سایت تبلیغاتی امان را که در گذشته با نام  " ففر" در اختیار
.جستجوگران خدمات ایرانیهای مقیم آلمان قرار داده بودیم، با نامی جدید و محتوا و شکل و طرحی جدید بازسازی کنیم

مدتها طول کشید تا بتوانیم سایت را به این نقطه امروزش برسانیم که ارزش ارائه به شما را داشته باشد. نام آنرا با توجه به شرایط امروز، جلوه گر شدن بیشتر جامعه رنگارنگ ایران و تنوع مورد پذیرش همه مردم که نشانی پر ارزش از اراده مردممان در همبستگی و زندگی مسالمت آمیز ملی بود، و همچنین برای ادامه راه دوست  فرهیخته و گرامی زنده یاد آقای فرهاد مجد آبادی که سالهایی طولانی از عمر خود را در روشنگری و اشاعه اخلاقیات و خوبی ها، راستی و صداقت و کمک به ایرانیان مقیم آلمان برای شناخت از فعالیتهای یکدیگرکرد ،برای ارج نهادن به او و ادامه روش کاری او تصمیم
.گرفتیم نام آنرا رنگین کمان انتخاب کنیم

در ادامه این کار ما تلاش خواهیم کرد سایت را در همه زمینه های مربوط به زندگی ایرانیان مقیم آلمان تکمیل و به روز رسانی کنیم. در این راستا بخصوص به مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و ورزشی بیشتر خواهیم پرداخت و تمام هم خود را در پر بار کردن و ارتقاء آن بکار خواهیم برد. لازم است در همینجا از تمامی دوستان و علاقه مندان به فعالیتهای فرهنگی، هنری ، تحلیل و تفسیر مسایل روز و امور اجتماعی دعوت به همکاری کنیم. بخش عمده  این سایت مختص است به تبلیغ فعالیتهای کاری و تجاری هم میهنانمان در آلمان، برای درج تبلیغ در سایت با ما تماس بگیرید، بخشی از درآمد حاصله این سایت خرج ادامه کاری خود سایت و بخشی دیگر صرف کمک به تقویت زیرساختهای یاری رسانی های مدنی و خدماتی به ایرانیان برای رشد سالم و توسعه و پیشرفت آموزشی
اقتصادی آنها قرار خواهد گرفت
حرکت پر شکوه ایرانیان برای ایجاد نظمی نوین مبتنی بر قوانین حقوق بشر بین الملل و برای رشد و همکاری های متقابل و تعامل یا یکدیگر و جهان، دلگرمی و پشتوانه ای است برای ما که پیوند دهنده
.تلاش و کوششها و فعالیتهای اجتماعی، سیاسی،  فرهنگی ، هنری و همچنین کاری و شغلی و تجاری شما باشیم
 
با امید موفقیت برای شما و
 سربلندی و پیروزی برای ایران و ایرانیان

کوروش تبریزی راد
RanginKaman
Erbenheimer Straße 84
65205 Wiesbaden
+0049 / 6119867710
0049 / 1774499800
info@rangin-kaman.de
کمان
رنگین
پیوند دهنده شما
برای بهبود کسب و کار و درآمد تان
و
شناخته شدن بیشتر و توسعه فعالیتتان

RanginKaman
Erbenheimer Straße 84
65205 Wiesbaden
+0049 / 6119867710
0049 / 1774499800
info@ranginkaman.de
رنگین
کمان
پیوند دهنده شما
برای بهبود کسب و کار و درآمد تان
و
شناخته شدن بیشتر و توسعه فعالیتتان

رنگین
کمان
پیوند دهنده شما
برای بهبود کسب و کار و درآمد تان
و
شناخته شدن بیشتر و توسعه فعالیتتان

0049 / 6119867710
0049 / 1774499800
info@rangin-kaman.de
RanginKaman
Erbenheimer Straße 84
65205 Wiesbaden
Zurück zum Seiteninhalt