دیدنیهای زیبای ایران - Ranginkaman (رنگین کمان)

جوینده یابنده است ( زبان جوینده: فارسی و آلمانی)
جوینده یابنده است ( زبان جوینده: فارسی و آلمانی)
رنگین کمان
نیازمندی های ایرانیان
Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

جوینده یابنده است ( زبان جوینده: فارسی و آلمانی)
Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

رنگین کمان
رنگین کمان

00:00:00تاریخ شمسی

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Wertübergabe mittels URL - Sendendes Dokument

Direkt zum Seiteninhalt

دیدنیهای زیبای ایران

مناطق دیدنی و گردشگری ایران
اصفهان، یکی از کلان‌شهرهای تاریخی در مرکز ایران که در زمان سلسله صفويان ، سلجوقیان و آل بویه پایتخت ایران بوده است ، اصفهان مرکز استان اصفهان و نیز شهرستان اصفهان است. شهری در امتداد رودخانه با سه میراث جهانی یونسکو، معماری باستانی  اصفهان سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد،

یکصد و شصت و پنجمین شهر پرجمعیت جهان و نهمین شهر پرجمعیت غرب آسیا به‌شمار می‌رود. اصفهان چهاردهمین کلان‌شهر پرجمعیت خاورمیانه است. کلان‌شهر اصفهان با ۱۵ منطقه شهری، پس از تهران، دومین کلان‌شهر بزرگ ایران از نظر مساحت شهری است. شهر اصفهان کلان‌شهری بوده که نامش همواره در کنار رودخانه زاینده‌رود می‌آید
زیبایی های طبیعت ایران
شهرها و آثار تاریخی ایران، دشتها و کوهها و دریاهای ایران شاهدان فرهنگی به قدمت چندهزار سال و البته متاثر از شکست و پیروزی ها، خرابی ها و آبادانیها،  اشغال شدنها، و رهاییها، متاثر از فرهنگ اشغالگران و فرهنگ سازنده مقاومت ایرانی ، همیشه  پویا و زنده و ققنوس وار، مختص به مردمی وطن پرست، راه یاب و راه گشا به سبک ایرانی که نشان از مقاومت و استقامت ایران برای حفظ و اشاعه تاریخ و فرهنگ بی بدیل و ارزشمند خود است. از هر  کچای  جهان نگاهها با تحسین به فرهنگ و ادبیات و علم ایران است. قدرش را بدانیم و حافظش باشیم
از شمال تا جنوب به غرب و تا شرق ایران مناظر طبیعی بکر و دیدنی که هیچ نقطه ای در دنیا دیده نمی شود

RanginKaman
Erbenheimer Straße 84
65205 Wiesbaden
+0049 / 6119867710
0049 / 1774499800
info@rangin-kaman.de
کمان
رنگین
پیوند دهنده شما
برای بهبود کسب و کار و درآمد تان
و
شناخته شدن بیشتر و توسعه فعالیتتان

RanginKaman
Erbenheimer Straße 84
65205 Wiesbaden
+0049 / 6119867710
0049 / 1774499800
info@ranginkaman.de
رنگین
کمان
پیوند دهنده شما
برای بهبود کسب و کار و درآمد تان
و
شناخته شدن بیشتر و توسعه فعالیتتان

RanginKaman
Erbenheimer Straße 84
65205 Wiesbaden
+0049 / 6119867710
0049 / 1774499800
info@rangin-kaman.de
رنگین
کمان
پیوند دهنده شما
برای بهبود کسب و کار و درآمد تان
و
شناخته شدن بیشتر و توسعه فعالیتتان

+0049 / 6119867710
0049 / 1774499800
info@rangin-kaman.de
RanginKaman
Erbenheimer Straße 84
65205 Wiesbaden
Zurück zum Seiteninhalt